ไม่เลือกค่ะ 😁 ยืนอยู่ในที่ของตัวเองดีที่สุด ก้าวได้มั่นใจกว่าเอาหัวโขนหัวหมา มาใส่ หรือให้ใครมานำและอาจนำไปในทางที่ผิดได้
ไม่ใส่ใจกับหัวโขน และไม่ไปเป็นหางใคร แค่สบัดไปมา ไม่ต้องทำไร ไม่มีบทบาท ไม่เอา ค่ะ แต่จะทำหน้าที่ของตนเองอย่างดีที่สุด แต่จะก้าวไปพร้อมๆกัน
โฆษณา