ทุกสิ่งที่สำเร็จในโลกนี้ ถูกคุมด้วยจังหวะเวลา การอยู่ถูกที่ ถูกเวลา ย่อมนำประโยชน์มาสู่ตัวเรา แต่ก็ไม่ใข่ทั้งหมดซะทีเดียว ถ้าถูกเวลาแต่ความรู้ความสามารถไม่พร้อม ก็นับว่าใช้โอกาสไม่คุ้ม
ส่วนตัว การเลือกที่จะเป็นหัวหมาหรือหางราชสีห์ นั้น ขึ้นอยู่กับความพร้อมของตนเอง ถ้าความรู้ความสามารถยังเยาว์อยู่ก็จะเรียนรู้จากการเป็นหางราชสีห์ก่อน จนมั่นใจว่าพร้อมที่จะแบกรับความรับผิดชอบก็จะรับเป็นหัวหมา
ดังนั้น ถ้าพร้อม โอกาสมี อาจจะไปได้ถึงหัวราชสีห์นะ
อันนี้มองจากการใช้ประโยชน์ของสถานะเป็นหลัก ไม่ได้เทียบในเชิงขนาดหรือลักษณะของบริษัทนะค่ะ เพราะยังไง ทั้ง 2 สถานะก็เป็นลูกจ้างเหมือนกัน ไม่ว่าเป็นลูกจ้างตัวเองหรือผู้อื่น
สนใจอ่านเรื่องอื่นๆได้อีกที่เพจนะคะ
Journal by Lek_Pornprapa
1
โฆษณา