ถ้าฝูงหมาน่ารัก...ก็เป็นหัวหมาได้ เหนื่อยหน่อย แต่ต้องนำในการสร้างกลุ่มน่ารักๆ ได้...ไม่ได้สร้างกลุ่มน่ารังเกียจขึ้นมา.. แม้กลุ่มจะต่ำต้อย แต่ก็นำในการสร้างคุณค่าบางอย่างได้
กรณีเป็นหาง.. ถ้าราชสีห์เป็นที่น่าเคารพยกย่องได้จริง.... ยอมเป็นหางให้ .. ก็ได้ แต่ต้องแน่ใจว่าจะไม่รังเกียจตัวเอง...และแน่ใจว่าเราเคารพหัวนั้น ว่าจะนำพาสิงสาราสัตว์แห่งพงไพรไปได้จริง
สรุปคือ ยึดถือคุณค่า และจุดยืน เรื่องใด ก็ทำตามหัวใจแห่งคุณค่านั้น
แต่ต้องมีข้อมูลความเป็นจริงประกอบ ให้มากที่สุด
  • 1
โฆษณา