ถ้าปัญหาของตัวเอง ต้องเอาข้อเสียของตัวเองออกมากางดูทั้งหมดคับ
ว่าต้นตอมาจากสถานะการณ์ไหน หากเป็นปัญหาเดิมนั่นคือเรากำลังมีอีโก้
อีโก้มาจากสถานะการณ์ไหน มีความสุขเกินไป จนเชื่อคนง่ายเลยทำให้สูญเสีย
หรือทุกข์เกินไป จนกลายเป็นคนเห็นแก่ตัว อยากเกินไป จนทำให้สูญเสีย
" give and take " เพิ่มเติม ก่อนจะหนี หรือไม่หนีปัญหา
ควรทำความเข้าใจมันก่อนเพื่อไม่ให้มันเกิดซ้ำ หากแก้ไม่ได้ ปล่อยวางครับ
... เข้มๆไว้
  • 1
โฆษณา