ตอนเป็นเด็กเราเป็นหัวหมามาตลอด คิดในใจว่าตัวเองเก่ง โตมานิดเลือกเป็นหางราชสีห์ แม้ไม่เด่น แต่คนรอบๆตัวมีคุณภาพมาตรฐาน จึงตระหนักแล้วว่า ไม่ว่าเป็นหัวหมา หรือหางราชสีห์ ให้ Focus ในการทำประโยชน์เพื่อตัวเอง และสังคม อย่างสมดุลเถอะค่ะ 🥰
  • 2
โฆษณา