แล้วทำไมไม่มีตัวเลือก หางหมา หรือหัวราชสีห์ ให้บ้างละ เพราะคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยพอใจในสถานะหรือตำแหน่งของตน แม้จะเป็นหัวราชสีห์แล้วก็ตาม
โฆษณา