ยังมีอย่างอื่นอีกค่ะ ที่เป็นเพื่อน ที่ไม่ใช่คนตัวเป็นๆ
น้องหมา - เพื่อนที่จงรักภักดี
น้องแมว - เรามองมันเป็นเพื่อน แต่มันมองเราเป็นทาส
หนังสือคือเพื่อน ต้นไม้ใบหญ้าก็ใช่ และอื่นๆอีก ฯลฯ
  • 1
โฆษณา