15 มิ.ย. 2022 เวลา 12:16 • การศึกษา
เป็นครั้งแรกที่มาจับBlender ไม่ได้จบ3d ก็หัดเรียนรู้ได้ ก้าวไปอีกขั้น อีกนิดขยับเข้าสู่โลกMetaverse จบการจัดการธุรกิจค้าปลีกเฉพาะทาง มาจับงาน3D การเรียนรู้ไม่สิ้นสุดค่ะ
การเรียนรู้ไม่สิ้นสุด
โฆษณา