15 มิ.ย. 2022 เวลา 17:56 • ความคิดเห็น
บางทีแค่เพราะเพื่อนไม่กล้าบอกเราตรงๆ
คน1คนจะปรากฏเป็น3บุคคลิกภาพเสมอ
1.คนที่เราเห็นว่าเราเป็น เรามองเรา
2.คนที่เพื่อนเห็นว่าเราเป็น เขามองเรา
3.คนที่ยังไม่มีใครเห็นว่าเราเป็น (คือจุดซ่อนศักยภาพอีกมากมาย)
เราจะคิดว่าเราเป็นคนที่1
แต่เพื่อนเห็นเราเป็นคนที่2
ฉะนั้น สิ่งที่เขาพูดถึงเรา ถ้าทำใจฟังไหว
เราจะได้รู้จักตัวเองในอีกด้าน ซึ่งมักเป็นจุดอ่อนที่พัฒนาได้ไม่ยากด้วย
เช่นเราเป็นคนจิตใจเข้มแข็ง คนจะมองภายนอกว่าเรากระด้าง
ซึ่งมักเป็นเช่นนั้นเสียด้วย เพราะมันมาคู่กัน
ความกระด้างไปทำให้คนใกล้ตัวช้ำใจ
เมื่อเราเปิดใจฟังเพื่อน เรารู้แล้วค่อยๆปรับทีท่าต่อเขาให้อ่อนโยนลง
เราจะเปลี่ยนเป็นคนเข้มแข็งที่น่าคบขึ้น
โฆษณา