เปิดเท่าที่สบายใจครับ แต่ถ้ามีปลาเยอะแต่น้ำน้อย ควรเปิดระบบเติมอากาศไว้ตลอดเวลา
โฆษณา