1.เราแค่ยังไม่ชนะตอนนี้…เราแพ้เพราะเราพลาดอะไรบางอย่าง
2.เรา focus แต่สิ่งไม่ดีในชีวิต…ลองคิด อีกทีมีเรื่องราวดีๆตั้งมากมาย ให้มองหา
3.ไม่มีจุดหมาย…เพราะเราไม่เคยตั้งเป้าหมายในชีวิตเริ่มจากเรื่องเล็กๆน้อยๆ ก่อนเมื่อสำเร็จ แล้วตั้งเป้าหมายให้ใหญ่ขึ้น
4.ทำอะไรไม่สำเร็จ…หรือยังไม่เคยลงมือทำอย่างจริงจังหรือเปล่า
**แก้ยังไง…เริ่มจากวิธีคิดค่ะ ถ้าคิดบวกไม่ได้ ก็เริ่มต้นยาก เพราะการคิดลบจะฉุดรั้งเราให้หยุดตัวเอง!!
  • 2
โฆษณา