ถ้าเพื่อนดี..ถือเป็นบุญ ขอบคุณเพื่อนดีๆ🌻
ถ้าต้องคบเพื่อน เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ นอกจากความจริงใจกัน..
คือไม่จำเป็นค่ะ❤️
เราเป็นเพื่อนกับตัวเองได้เสมอค่ะ🥰
  • 4
โฆษณา