16 มิ.ย. 2022 เวลา 10:54 • ไลฟ์สไตล์
"#ปัจจุบัน" ของเรามันหายไป
เราใช้ชีวิตทุกวันนี้ ที่ไม่มีปัจจุบัน เราติดอยู่กับอดีตที่ทำให้เรามีความสุข และสิ่งที่มองเห็นคืออนาคตที่เรามีความสุข
1
ยังไงนะหรอ......ความเป็นปัจจุบันมันทำให้เราเป็นทุกข์และทรมาน เราเลยย้ายตัวเองไปอยู่ในอดีต เพื่อให้สามารถมีชีวิตอยู่ได้ในแต่ละวัน เราก้าวเดินจากอดีต โดยเว้นช่องว่างของปัจจุบันไว้เสมอโดยเราไม่ให้ความสำคัญหรือให้ค่ามันอีกเลย
ในแต่ละวันเราแทบไม่มีความสุขเกิดขึ้นกับปัจจุบันสักเท่าไร มันเป็นความอึดอัดกับทุกสิ่งทุกอย่าง แต่เราก้อทำอะไร หรือเปลี่ยนแปลงอะไรความเป็นปัจจุบันมันไม่ได้ เราต้องทนอยู่กับมัน เราเลยทำให้ปัจจุบันมันหายไปซะ และย้ายทุกอย่างที่เรารู้สึกได้ไปอยู่ในจุดหนึ่งในอดีต มันก้อทำให้เรารู้สึกดีขึ้นในระดับนึงนะ
#เหงาที่แสดงออกไม่ได้
โฆษณา