1. เซอร์ ไอแซค นิวตัน
2. สตีฟ จ๊อบส์
โลโก้ ของ แมคอินทอช มาจาก
ผลแอปเปิลแหว่ง ซึ่งเกี่ยวกัน 3 เรื่อง
1. อดัมส์ แอบกินแอปเปิลในสวนอีเดน งานนั้น สะดุ้งติดคอ กลายเป็นกระเดือก ฝรั่งเรียกว่า Adam's apple.
2. แอปเปิล เป็นผลไม้ที่ อเมริกา รณรงค์ให้ประชาชนปลูกทุกที่ จนเต็มประเทศ
3. นิวตัน ไปนอนใต้ต้นแอปเปิล
แอปเปิลหล่นโดนหัว ก็เลย Intelligence กฎแรงดึงดูด ได้เป็นคนแรก
จ๊อบส์ เขาก็คิด Operating System ที่เป็นไอค่อน เป็นคนแรกของโลก จึง นำ 3 อย่างนี้ มารวมเป็น โลโก้
  • 1
โฆษณา