18 มิ.ย. 2022 เวลา 03:56 • บันเทิง
ถ้ามีกฏว่า... ก่อนตายคุณต้องเลือกประเทศที่จะเกิดในครั้งต่อไป คุณจะเลือกประเทศอะไร เพราะอะไร ?
คำถามนี้ถูกลบ
ก็เลือกไทยนี่แหละให้มันรู้ไปว่าเกิดกี่ชาติแล้วยังเอาดีไม่ได้
โฆษณา