18 มิ.ย. 2022 เวลา 12:20 • หนังสือ
ชอบคุยเรื่องงานครับ แล้วศิลธรรมความถูกต้องที่เกิดประโยชน์ ต่อตัวเองและสังคม ไม่เดือนร้อนคนอืน
โฆษณา