mindset เปลี่ยนยากแต่ไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนไม่ได้ ถ้าเขาเห็นประโยชน์ของการเปลี่ยนและองค์กรมีค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นรูปธรรม มองเห็นชัดเจน จะเป็นส่วนหนึ่งของกติกาการอยู่ร่วมกันที่ทุกคนจะต้องร่วมกันปฏิบัติตาม วิธีเปลี่ยนmindset ก็มีหลายรูปแบบ มีทั้งแบบประณีประนอม แบบโหดแบบสั่งการบังคับบัญชา แบบพูดคุยแบบเปิดใจภายในทีม ในฐานะหัวหน้างานคุณต้องหาวิธีอันเหมาะสมมาใช้ ลูกน้องแต่ละคนใช้วิธีไม่เหมือนกัน
1
ถ้าลูกน้องแต่ละคนmindsetไม่ตรงกับค่านิยมขององค์กรเป็นเรื่องอันตราย วัฒนธรรมองค์กรจะเป็นตัวหล่อหลอมคนที่มีความคิดต่างกัน ให้มาทํางานร่วมกันภายใต้ค่านิยมเดียวกัน ถ้าองค์กรไม่มีค่านิยมพวกนี้ ก็ต้องสร้างมันขึ้นมาในทีมให้ได้ อย่างน้อยควรจะมีในทีมก่อน เช่นหัวแข็ง หัวดื้อไม่รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น ค่านิยมเรื่อง teamwork, การรับฟังแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์ ต้องถูกสร้างขึ้นมา ผมเสนอไอเดียให้ลองทําดังนี้
1
- จัดสัมนาเชิงวิชาการร่วมกับ HR เพื่อละลายพฤติกรรมทั้งทีม ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติทํานองกึ่งไปเที่ยวตจว แล้วมี workshop ละลายพฤติกรรม
- ให้ HR ทํา campaign ประกาศ core values ของบริษัทว่ามีกี่แบบ ลูกน้องคุณรู้ เขาจะได้รู้ตัวว่ากําลังแหกกรอบ
- เรียกมาคุยเป็นการส่วนตัว อธิบายตัว core value ที่ว่า เป็นนโยบายของบริษัทที่ต้องการสร้างค่านิยมให้พนักงาน หากไม่ปฏิบัติตามทางเราก็มีความจำเป็นที่ต้องหาคนที่ปฏิบัติตามมาทําแทนคุณ
- เรียกประชุมทีม ตั้งวาระเรื่อง core value เป็นหลัก อธิบายให้ลูกทีมเข้าใจว่ามันคืออะไร ทําไมต้องปฏิบัติตาม เช่นค่านิยมเรื่องการทำงานเป็นทีม หรือ team spirits หลังจากนั้นสังเกตุดูพฤติกรรม คนที่ไม่ยอมปฏิบัติตามจะเป็นเหมือนแกะดำในฝูง ที่ถ้าไม่ปรับตัวก็จะอยู่ไม่ได้ จะโดนเพื่อนร่วมงานแอนตี้ ติฉินนินทา
- ใส่เป็นcriteria หนึ่งในการประเมินผลงานประจำปี อาจจะ weight นํ้าหนักน้อยๆหน่อยในช่วงแรก ให้เขาเห็นว่ามีตรงนี้อยู่นะ เอ็งไม่ทําตามก็ไม่มีคะแนนจะให้
- การเปลี่ยน mindset ต้องเปลี่ยนในลักษณะที่สิ่งที่เขามีหรือเป็นขัดแย้งกับวัฒนธรรมขององค์กร ไม่ใช่ไปเปลี่ยนในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้อง เช่น ลักษณะ นิสัยบางอย่าง ความชอบส่วนตัว ที่ไม่กระทบกับการทํางาน หรือค่านิยมบางอย่างขององค์กรไม่มีหรือไม่ชัดเจน เขาก็จะคิดว่าเขาจะทําอะไรก็ได้ ขอให้มีผลงานก็พอ ถ้าเป็นลักษณะนี้คุณต้องแสดงภาวะผู้นํา เข้าไปจัดการเอง
- หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ได้เป็นหัวหน้างาน แต่เป็นพนักงานธรรมดา ต้องการเปลี่ยน mindset ของเพื่อนร่วมงานที่ไม่ชอบ คุณก็อาจจะทำยากหน่อยหรือทําไม่ได้เลย เพราะเขาจะมองเป็นเรื่องส่วนตัว ระหว่างเขากับคุณ ไม่ใช่เรื่องของ core value หรือวัฒนธรรมองค์กร ถ้าคุณไม่มีอิทธิพลมากพอหรือสามารถกําหนดชะตาชีวิตเขาได้ เขาก็ไม่มีวันเปลี่ยน
เว้นแต่ว่าคุณมีวิธีอีกแบบ คือสร้าง trusted และ relationship จนเขาไว้ใจ แบบนี้จึงจะสามารถเปลี่ยนได้
1
โฆษณา