19 มิ.ย. 2022 เวลา 05:25 • ความคิดเห็น
ได้ค่ะ โดยการเปลี่ยนของตัวเราเองเป็นตัวอย่างค่ะ ถ้าเราเปลี่ยน mindset แล้วชีวิตเราดีขึ้น คนอื่นจะเริ่มสังเกตและเปลี่ยนดูบ้างเพราะธรรมชาติของชีวิตทุกคนก็อยากจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นทั้งนั้นค่ะ แต่การที่จะไปสั่งหรือไปบอกหรือไปแนะนำในวันที่เขายังไม่ต้องการหรือไม่เชื่อ เป็นสิ่งที่ยากค่ะ วิธีง่ายๆทำให้เห็นเป็นตัวอย่างและวันนั้นเขาจะเดินเข้ามาถามวิธีจากเราเองค่ะ
โฆษณา