การจะเปลี่ยน Mindset ของคนนั้นสามารถทำได้โดยการทำให้เขามองเห็นถึงประโยชน์ที่เขาจะได้รับทางความคิดเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริงให้สามารถประสบความสำเร็จที่ต้องการได้ครับ👆👆👆👆👆👆👆👆👆
1ถูกใจ
86รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...