ในความเป็นจริง มันอยู่ที่ผลประโยชน์ร่วมก่อน ผมไม่แน่ใจว่าเราเรียกว่าเป้าหมายร่วมได้หรือไม่ อีกเรื่องบรรยากาศของทีม ทีมหรือผู้นำสร้างบรรยากาศรับผิดชอบร่วมหรือไม่ เขาพลาด หรือเวลามีงานเยอะๆช่วยเหลือกันหรือไม่
เวลาหาคน ผมมักเลือกท้ศนคติก่อนความเก่งครับ แต่กรณีผู้สูงวัย ถ้ามีปัญหา ก็ต้องคุยกัน ก็เลือกงานที่เหมาะให้เขาทำ
1 ถูกใจ
86 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา