เริ่มจาก Mind set ก่อนคะ บวกความขยัน ลงมือทำ พํฒนาตัวเองอยู่สม่ำเสมอ ทำทุกอย่างอย่างเต็มที่และตั้งใจ มองหาโอกาศอยู่ตลอดเวลา และพยายามเรียนรู้จากคนที่ประสบความสำเร็จแล้ว
119 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา