ในแง่พฤติกรรม เรื่องที่ทำซ้ำๆจะกลายเป็นนิสัย เรื่องที่คิดซ้ำๆจะกลายเป็น "ร่องความคิด" แต่เรื่องความเก่งมันเป็น comparative คือต้องไปวัดกับเกณฑ์อะไรซักอย่าง เช่น วัดกับคนอื่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือวัดกับตัวเองในอดีตที่ผ่าน
อันนี้แถม - คนเป็นสมองเสื่อมขั้นเริ่มต้น สมองบางส่วนสูญเสียความสามารถในการทำงาน แต่พบการปรับตัวของสมองส่วนอื่น ที่ช่วยพยุงการทำงานของสมองส่วนที่เสื่อม ให้ระบบต่างๆของร่างกายยังทำงานต่อไปด้วย คนไข้ส่วนใหญ่กว่าจะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นสมองเสื่อมก็อาการหนักแล้ว
สมองเป็นอวัยวะที่ทำงานอย่างซื่อสัตย์และฉลาดกว่าที่เราคิด
  • 4
โฆษณา