คิดว่าการแต่งตัว และอายุไม่น่าจะเป็นส่วนสำคัญอะไรนะค่ะ ในการสื่อสารกัน
แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือการวางตัว สำหรับ ผู้ใหญ่
และ เด็กวัยรุ่น กับความมีสัมมาคารวะ และ การรู้จักกาลเทศะ ในการสื่อสารกันมากกว่าค่ะ
3ถูกใจ
166รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...