กรมดำรงทรงเล่าว่ามีเจ้านายอยู่ 2 พระองค์ที่เริ่มต้นด้วยการเกลียดหนังสือ แต่แล้วกลับเป็นผู้ที่รักหนังสืออย่างยิ่ง หนึ่งในสองท่านนั้นคือรัชกาลที่ 6
1
ในช่วงที่รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดให้กรมดำรงเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับด้านการศึกษาของพระราชโอรสและพระราชธิดาของท่าน กรมดำรงทรงเล่าว่ามีเจ้านายอยู่สองพระองค์ที่เกลียดการเรียนหนังสือมาก แต่แล้วเมื่อเติบโตขึ้นในภายหลังได้กลายเป็นผู้ที่รักหนังสือ
3
หนึ่งในเจ้านายสองพระองค์นั้นคือรัชกาลที่ 6
1
วันแรกที่กรมดำรงพาเจ้าฟ้าวชิราวุธในขณะนั้นเสด็จไปที่ห้องเรียน พอท่านเห็นครูท่านก็ร้องไห้ทันที กรมดำรงต้องอุ้มให้นั่งตักท่านอยู่เป็นเวลานาน แล้วค่อย ๆ สอน ก ข ไปจนท่านคุ้นเคยไปเอง
รัชกาลที่ 6 มีผลงานประพันธ์หลากหลายและใช้นามแฝงต่างกันไปในงานแต่ละชนิด เช่น
อัศวพาหุ สำหรับเรื่องเกี่ยวกับการเมืองและบทปลุกใจ ศรีอยุธยา   สำหรับบทละคร เป็นต้น
3
เจ้านายอีกพระองค์หนึ่งที่เริ่มต้นด้วยการเกลียดหนังสือที่กรมดำรงเล่าคือกรมพระจันทบุรี (พระอัยกาฝ่ายพระบิดาในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์)
21 มิถุนายน เป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นองค์ต้นราชสกุลดิศกุล
อ้างอิง
สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็นสมัยรัชกาลที่ 6
โดย ม.จ.พูนพิศมัย ดิศกุล
1
จะเล่าอะไรให้ฟัง
21 มิ.ย.65
33 ถูกใจ
8 แชร์
2.7K รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 33
    โฆษณา