ไม่เสียดายกับการใช้ชีวิต
แต่เสียดายกับการเลือกคนเข้ามาในชีวิตมากกว่า
  • 3
โฆษณา