20 มิ.ย. 2022 เวลา 23:32 • ไลฟ์สไตล์
เห็นและเข้าใจ สัจธรรมของชีวิต ทุกอย่างเกิดขึ้น🍃…ตั้งอยู่…และดับไป🍂
เกลียดแค่ไหนก็สักวันก็ต้องได้พบ
รักกันแค่ไหน สักวันก็ต้องจาก
มีเงินล้นฟ้าก็ป่วยได้
จนไม่มีจะกิน อยากตายก็ไม่ตาย🥀
โฆษณา