21 มิ.ย. 2022 เวลา 04:14 • ธุรกิจ
Induction Brazing การเลื่อนประสาน
การประสานแบบเหนี่ยวนำความร้อนเป็นกระบวนการของการเชื่อมโลหะตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปโดยใช้ความร้อนเหนี่ยวนำ โดยจะร้อนอย่างรวดเร็วจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่สร้างขึ้นโดยกระแสสลับจากขดลวดเหนี่ยวนำ
โฆษณา