22 มิ.ย. 2022 เวลา 03:26 • ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์ “สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland)”
“สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland)” เป็นประเทศที่สงบเงียบ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา รายล้อมด้วยธรรมชาติแสนสวย และมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ
ประเทศนี้เป็นประเทศที่มีภาษาพูดในประเทศถึงสี่ภาษา และยังมีระบบการปกครองที่เป็นที่ยอมรับ หากแต่กว่าจะถึงปัจจุบัน สวิตเซอร์แลนด์ก็ต้องผ่านร้อนผ่านหนาวมาไม่ใช่น้อย ต้องพบเจอกับสงครามและวิกฤตต่างๆ มากมาย
ในอดีต สวิตเซอร์แลนด์เป็นดินแดนที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง หิมะ และปรากฎการณ์ธรรมชาติต่างๆ และในดินแดนแห่งนี้ ก็มีมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์อาศัยอยู่ หากแต่เรื่องราวของคนกลุ่มนี้ ก็ไม่ได้มีข้อมูลมากนัก
ชีวิตในเทือกเขาแอลป์นั้นเป็นชีวิตที่ยากลำบาก และการเข้าไปศึกษาเรื่องราวของกลุ่มชนนี้ก็เป็นเรื่องลำบาก ดังนั้น จึงไม่มีหลักฐานหรือเรื่องราวให้ศึกษามากนัก
สิ่งที่พอจะทราบก็คือ ในสมัยโบราณ ได้มีผู้คนอาศัยอยู่ในดินแดนนี้ ก่อนจะผสานกลายเป็นอาณาจักรโรมัน (Roman Empire)
ในช่วงเวลานี้เอง เป็นช่วงเวลาที่กลุ่มชนที่ใช้ภาษารูมานช์ได้เริ่มตั้งถิ่นฐานในดินแดนนี้ โดยในปัจจุบัน ในแถบภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสวิตเซอร์แลนด์ ก็ยังมีกลุ่มคนที่ใช้ภาษารูมานช์อยู่
ตลอดเวลาจนถึงสิ้นสุดยุคโรมัน ชาวสวิสจำนวนมากนับถือศาสนาคริสต์ เช่นเดียวกับหลายๆ แห่งในยุโรป ทำให้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ โบสถ์ต่างๆ เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยผู้ปกครองสวิตเซอร์แลนด์ก็ต้องการให้ชาวสวิสนับถือศาสนาคริสต์ จึงมีการส่งเสริมด้านการนับถือศาสนา
ในช่วงต้นยุคกลาง สวิตเซอร์แลนด์ยังไม่ได้เป็นปึกแผ่น บางส่วนของสวิตเซอร์แลนด์ก็ตกอยู่ใต้อำนาจของชาวแฟรงค์ และบางส่วนก็เป็นดินแดนที่ปัจจุบันคือเยอรมนี
“ราชวงศ์ฮาพส์บวร์ค (Habsburg)” เป็นราชวงศ์ที่สำคัญในยุโรปและมีอิทธิพลต่อสวิตเซอร์แลนด์ โดยราชวงศ์ฮาพส์บวร์คมีป้อมปราการและมีการวางกำลังในสวิตเซอร์แลนด์อย่างแน่นหนา
1
ในทุกวันนี้ สวิตเซอร์แลนด์ประกอบด้วย 26 รัฐ หากแต่ในทีแรก เมื่อดินแดนสวิตเซอร์แลนด์ตกอยู่ใต้อำนาจของราชวงศ์ฮาพส์บวร์ค หลายๆ พื้นที่ก็ได้ยืนหยัดต่อสู้เพื่ออิสรภาพ ทำให้จำนวนรัฐนั้นกระจัดกระจาย
รัฐหลายรัฐได้ต่อต้านราชวงศ์ฮาพส์บวร์ค ซึ่งรัฐเหล่านี้ก็เป็นปฐมฤกษ์ที่ทำให้ก่อกำเนิดสมาพันธรัฐสวิส
ก่อนถึงศตวรรษที่ 16 ได้เกิดสงครามกับชาวบูร์กอญ และภายในศตวรรษที่ 16 สวิตเซอร์แลนด์ก็ได้เป็นอิสระจากจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
สำหรับผู้ที่ทำหน้าที่เหมือนทหาร ก็คือ “องครักษ์สวิส (Swiss Guard)”
องครักษ์สวิสได้ถูกก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ.1506 (พ.ศ.2049) โดย “พระสันตะปาปาจูเลียสที่ 2 (Pope Julius II)” โดยให้องครักษ์สวิสทำหน้าปกป้องกรุงวาติกัน
สำหรับในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ องครักษ์สวิสได้ถูกยกเลิกไปหลายครั้งหากแต่ก็กลับมาได้ตลอด และตั้งแต่ปีค.ศ.1814 (พ.ศ.2357) องครักษ์สวิสก็อยู่ใต้การบังคับบัญชาของวาติกัน โดยมีพระสันตะปาปาเป็นผู้บัญชาการ
พระสันตะปาปาจูเลียสที่ 2 (Pope Julius II)
สำหรับรัฐธรรมนูญนั้น กว่าสวิตเซอร์แลนด์จะมีรัฐธรรมนูญฉบับแรกก็ปาเข้าไปปีค.ศ.1848 (พ.ศ.2391) แต่จากนั้น ก็ได้เกิดสงครามภายใน จนอีก 100 ปีต่อมา คือปีค.ศ.1948 (พ.ศ.2491) สวิตเซอร์แลนด์จึงได้มีรัฐธรรมนูญและบังคับใช้ได้อย่างแท้จริง
โฆษณา