22 มิ.ย. 2022 เวลา 03:43 • บ้าน & สวน
การปรับพื้นก่อนติดตั้งไม้พื้น
มีความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ ก่อนทำการติดตั้งเลยทีเดียว เนื่องจากพื้นคอนกรีตก่อนการติดตั้งไม้พื้น ต้องเป็นพื้นคอนกรีตขัดมันเรียบ โดยมีความเรียบสม่ำเสมอตลอด พื้นที่ต้องไม่เป็นแอ่งหรือนูนและหากเป็นพื้นคอนกรีตใหม่
จำเป็นต้องตรวจสอบความเป็นแอ่ง นูนของพื้นคอนกรีต ความต่างระดับต้องไม่เกิน 3 มิลลิเมตร ในระยะทุก 2 เมตร
พื้นคอนกรีตที่พร้อมสำหรับการติดตั้งต้องไม่มี คราบน้ำมัน เศษหิน ทราย ก้อนปูน บริเวณผิวหน้า
โฆษณา