22 มิ.ย. 2022 เวลา 03:44 • ความคิดเห็น
อดีตคือประสบการณ์ ที่เหลืออยู่คือรางวัล
โฆษณา