22 มิ.ย. 2022 เวลา 06:57 • ความคิดเห็น
ไม่เสียดายค่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้เราได้เรียนรู้ ได้รับประสบการณ์ เพราะถ้าสิ่งเหล่านั้นไม่เกิดขึ้น ตัวเราอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองในแบบทุกวันนี้
เราคิดว่า อย่าเสียดายการใช้ชีวิตและเวลาที่ผ่านไปแล้วเลยค่ะ
แต่เรามาทำให้ชีวิตในปัจจุบันของเราดีขึ้น และทำในสิ่งที่เราอยากทำดีกว่า เพื่อที่เราจะได้ไม่เสียดาย กับสิ่งที่เราอยากทำ อยากเป็นแล้วไม่ได้ลงมือ
โฆษณา