ทำฟรีเเลนซ์ผสมกับเป็นเจ้าของร้านกาแฟครับ
แสดงความคิดเห็นของคุณ...