ไม่100% ความระแวง ระวังมีแน่นอน เหมือนคนมีแผล แผลสดหาย แต่อย่างน้อยก็ยังเป็นแผลเป็นจาง ๆ อยู่ดี
แสดงความคิดเห็นของคุณ...