คงเพราะก่อนตายไม่อยากให้ตัวเอง และคนที่เรารักลำบาก เพราะความลำบากบางครั้งหนักหนาเหมือนตายทั้งเป็น แค่ยังมีลมหายใจ
พูดให้ง่าย …ก่อนตายขอให้ได้สัมผัสความสบายบ้าง…สบายกาย & สบายใจ
  • 1
โฆษณา