ถ้าเราทำแล้วสุขใจก็ทำต่อไปค่ะ
ถ้าเราทำแล้วเป็นทุกข์ก็หยุด
อยากทำแค่ไหนก็ทำ
ไม่อยากทำก็ไม่ต้องทำ
การให้ที่แท้จริง จะต้องให้ด้วยความสุขใจก่อนนะคะ
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา