ตอนนี้คุณทำงานประจำ หรือ ธุรกิจส่วนตัวคะ ?
คำถามนี้ถูกลบ
ทำงานประจำที่เป็นธุรกิจส่วนตัวครับ
  • 2
โฆษณา