น้ำใจที่ให้ไป ไม่ได้คิดหวังผลตอบแทนอยู่แล้วครับ
ผมมองแค่ว่าไม่ต้องตอบแทนอะไรก็ได้ ขอแค่ไม่ร้ายใส่กันก็พอ🙃
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา