เราไปเปลี่ยนความคิดคนอื่นไม่ได้ เปลี่ยนให้เค้ามารักเราทุกคนไม่ได้
ควรเปลี่ยนความคิดเราเอง มัวกลัวคนอื่นคิดไม่ดี กลัวแล้วมันทำให้เขาเปลี่ยนมาคิดดีกับเราหรอ
เมื่อรู้ตัว ว่าคิดอะไรที่เครียด ไม่สบายใจ ก็ควรเปลี่ยนไปคิดสิ่งที่ดี มีความสุขกับตัวเอง ทำเพื่อตัวเอง
106 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...