เพราะตอนนี้เรายังไม่ตายคะ มันจึงต้องดิ้นรนหรือถ้าอยากตายจริงๆก็ตายไม่ได้ ลูก สามี พ่อ แม่ มีคนหลายคนที่ไม่ได้ดิ้นรนเพื่อตัวเองเท่านั้น ถึงแม้รู้ว่าตัวเองต้องตาย
โฆษณา