God created a rainbow to reiterate thatIt won't rain forever in anyone's life.
พระเจ้าสร้างสายรุ้งขึ้นมาเพื่อย้ำเตือนว่าฝนจะไม่ตกไปตลอดในชีวิตใคร..
3 แชร์
597 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา