25 มิ.ย. 2022 เวลา 01:30 • หุ้น & เศรษฐกิจ
🦺 กลยุทธ์ลงทุนหุ้น อย่างปลอดภัย ถ้ารู้จัก MOS (Margin of Safety)
นักลงทุนทุกคนรู้ว่า หุ้น กองทุน ธุรกิจ หรืออื่นๆ ทุกการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงเสมอ “ความเสี่ยง” ที่อาจทำให้นักลงทุนขาดทุน สูญเสียเงินลงทุน ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย เพราะฉะนั้น นักลงทุนจำเป็นต้องรู้ เครื่องมือลดความเสี่ยง
ทำความรู้จัก Margin of Safety หรือ MOS คือ ส่วนเผื่อความปลอดภัย นอกจากลดความเสี่ยง ปลอดภัยจากการลงทุนที่ผิดพลาด MOS ยังช่วยสร้างผลตอบแทนได้มากขึ้น หรือพูดง่ายๆ ว่า “ยิ่งความเสี่ยงลดลง ผลตอบแทนยิ่งสูงขึ้น”
ถ้าพร้อมกันแล้วเริ่มเลย ...
⭐ 1. Margin of Safety MOS คือ?
ส่วนเผื่อความปลอดภัย ส่วนลดของราคาหุ้นที่นักลงทุนเข้าซื้อหุ้น ณ ราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงของหุ้น เข้าซื้อจุดปลอดภัยมีความเสี่ยงต่ำไม่เกินกำหนดของ MOS เพื่อทำให้นักลงทุนยังคงความปลอดภัยและสร้างผลตอบแทนได้ตามต้องการ พูดง่ายๆ ว่าเข้าซื้อหุ้น ราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงที่ประเมินได้
จากกราฟ แสดงข้อมูลความสัมพันธ์ของ ระยะเวลากับราคาหุ้น ที่ส่งผลต่อมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นกับราคาตลาดของหุ้น เมื่อเวลาผ่านไปเรื่อย ๆ มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น (สีเขียว) เพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ ตามการเติบโตของธุรกิจ แต่ราคาตลาดของหุ้น (สีแดง) มีเพิ่มขึ้นเกินกว่ามูลค่าที่แท้จริง และมีลดลงต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงของหุ้น สลับไปมาอยู่ตลอด
ดังนั้น ณ ราคาหุ้นต่ำกว่ามูลค่าที่แท้ของหุ้น คือ จุดที่นักลงทุนเข้าซื้อหุ้น มีความปลอดภัยและสร้างผลตอบแทนได้ตามต้องการ
สูตร ราคาหุ้นที่นักลงทุนเข้าซื้อหุ้น = ราคาหุ้นที่ประเมินได้ (มูลค่าที่แท้จริง) * MOS%
⭐ 2. ทำไมต้องใช้ Margin of Safety MOS?
ส่วนเผื่อความปลอดภัย เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ นักลงทุนไม่รู้หุ้นมีปัจจัยอะไรมาสร้างผลกระทบได้บ้าง นักลงทุนไม่รู้อนาคต Margin of Safety MOS จะเป็นส่วนช่วยลดความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในอนาคต ลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากตัดสินใจลงทุนหุ้น เมื่อผิดพลาดกำไรธุรกิจลดลง ขาดทุน อาจจะทำให้ราคาหุ้นไม่เป็นไปตามคาดการณ์ ส่งผลต่อผลตอบแทนลดลงหรือขาดทุนเล็กน้อยจากการลงทุน
ตัวอย่างเช่น ~ หุ้น A ราคาปัจจุบัน 90 บาท คาดการณ์ 1 ปีต่อจากนี้ ประเมินมูลค่าที่แท้จริงของหุ้น A855 อยู่ที่ 100 บาท กำหนด MOS 20% ราคาหุ้นที่นักลงทุนเข้าซื้อหุ้น 100*0.8 = 80 บาท
แสดงว่า ราคาปัจจุบัน 90 บาท นักลงทุนไม่เข้าซื้อหุ้น เนื่องจากกำหนด MOS 20% ที่ราคาหุ้น 80 บาท นักลงทุนจะเฝ้ารอจนเข้าซื้อหุ้น เมื่อราคาหุ้น 80 บาทหรือต่ำกว่า 80 บาท เพราะเป็นจุดที่นักลงทุนประเมินว่าเข้าซื้อหุ้นแล้วปลอดภัย และสร้างผลตอบแทนได้ตามต้องการ
ส่วนราคาหุ้นมากกว่า 80 บาท นักลงทุนไม่เข้าซื้อหุ้น ประเด็นคือ อาจผลตอบแทนจากการลงทุนลดลง แต่เมื่อไม่ปลอดภัยมีโอกาสขาดทุนสูงกว่า ถ้าเกิดความผิดพลาดขึ้น มีปัจจัยอะไรมาสร้างผลกระทบต่อหุ้น
Margin of Safety MOS มีความสำคัญ ถ้าปัจจัยอะไรเกิดขึ้นทำให้ราคาหุ้นไม่เป็นคาดการณ์ ประเมินราคาหุ้นไว้ 100 บาท กำไรบริษัทไม่มาตามคาดการณ์ ทำให้ราคาหุ้นอยู่ที่ 95 บาท หรือเกิดอะไรไม่คาดคิดทำให้ราคาหุ้นลดลงมาเหลือ 70 บาท ขาดทุนไม่มากเท่าไหร่ มีส่วนเผื่อความปลอดภัยแล้ว
⭐ 3. Margin of Safety MOS กำหนดเท่าไหร่ดี
คำถาม คือ Margin of Safety MOS กำหนดเท่าไหร่ถึงปลอดภัย ซึ่งไม่มีใครกำหนดจำนวนเท่าไหร่ กี่เปอร์เซ็นต์ที่ชัดเจน
จากกราฟ แสดงข้อมูลความสัมพันธ์ของ ระยะเวลากับราคาหุ้น ที่ส่งผลต่อมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นกับราคาตลาดของหุ้น
เมื่อนักลงทุนเข้าซื้อหุ้น ณ ราคาหุ้นที่เกินมูลค่าที่แท้จริง (เกินเส้นสีเขียว) หากว่าปัจจัยอะไรเกิดขึ้นทำให้ราคาหุ้นไม่เป็นคาดการณ์ ราคาหุ้นปรับตัวลดลง ถ้าสังเกตมูลค่าที่แท้จริง (สีเขียว) ของหุ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ ตามการเติบโตของธุรกิจ จะเห็นว่าต้องใช้ระยะเวลาถึงมูลค่าที่แท้จริงของหุ้น สามารถสูงกว่าจุดเข้าซื้อหุ้น ณ ราคาหุ้นที่เกินมูลค่าที่แท้จริงหรือราคาหุ้นกลับมาที่เดิมต้องใช้เวลา
ย้อนกลับมาการกำหนด MOS ต้องประเมินราคาหุ้นกับระยะเวลา ระยะยาวกำหนด MOS น้อยได้สามารถผิดพลาดได้มาก ระยะสั้นกำหนด MOS มากสามารถผิดพลาดได้น้อย
MOS ที่มากยิ่งทำให้มีความปลอดภัย ต้นทุนหุ้นถูกกำไรมากขึ้น มองเหมือนมีแต่ข้อดี ความเป็นจริงแล้ว MOS ที่มากยิ่งทำให้โอกาสลงทุนน้อยไปเรื่อย ๆ โอกาสที่ราคาหุ้นถูก ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงมาก ๆ นั้นไม่ได้มีมาก ไม่ได้มีอยู่ตลอด และทำให้นักลงทุนพลาดโอกาสในการเข้าซื้อหุ้นน้อยลงอีกด้วย
แต่ถ้านักลงทุนกำหนด MOS ที่น้อยเกินไปจะทำให้นักลงทุนได้กำไรจากการลงทุนน้อยลงและอาจจะไม่ปลอดภัยมากพอ (สำหรับผู้เขียนเองกำหนด MOS 20-30% ระยะเวลาลงทุน 1-3 ปี เป็นความเห็นของผู้เขียน)
⭐ 4. Margin of Safety MOS ไม่ใช่ปัญหา แต่ปัญหา คือ การประเมินมูลค่าหุ้น
เรื่อง Margin of Safety MOS นักลงทุนจะสามารถนำ MOS มาใช้งานได้นั้น ต้องทำการประเมินมูลค่าที่แท้จริงของหุ้น ออกให้มาให้ได้ก่อน
ส่วนการประเมินหุ้นนั้น ต้องอาศัยความรู้ในการประเมินคุณภาพหุ้น การดำเนินธุรกิจ ลักษณะนี้ธุรกิจเติบโตทางไหน สามารถสร้างกำไรเพิ่มขึ้นได้หรือไม่ ประเมินปริมาณ รายได้ กำไร การเติบโตเป็นอย่างไร เมื่อพอคำนวณได้แล้ว ลองประเมิน P/E Ratio ว่ามูลค่าที่แท้จริงของหุ้นนั้นเป็นเท่าไหร่
ประเด็น คือ นักลงทุนประเมินมูลค่าที่แท้จริงของหุ้น ประเมินใกล้เคียงหรือไม่ใกล้เคียง ไม่มีใครรู้อนาคตแน่นอน มันเป็นศิลปะในการคาดการณ์ นักลงทุนทุกคนมองหุ้นไม่เหมือนกัน ประเมินมูลค่าที่แท้จริงของหุ้น และคำนวณมา MOS ไม่เหมือนกัน ทำให้นักลงทุนเข้าซื้อหุ้นราคาไม่เท่ากัน ซึ่งหมายถึง โอกาสการเข้าลงทุนด้วยเช่นกัน
📌 การเป็นนักลงทุนใครว่าง่าย กว่าจะเริ่มต้นลงทุนหุ้นสักตัว นักลงทุนต้องมีการวางแผนเอาไว้และดำเนินตามแผนที่เวางไว้ แต่กว่าจะซื้อหุ้นได้แต่ละตัว นักลงทุนต้องมีการหามูลค่าที่แท้จริงของหุ้น อย่าลืมแต่ต้องมี Margin of Safety MOS ส่วนเผื่อความปลอดภัย MOS มากพอที่น่าสนใจลงทุนอีกด้วย ถ้าเกิดปัญหาเกิดผิดพลาดจะได้กำไรน้อยหรือเจ็บน้อย
สุดท้ายการลงทุนมีความเสี่ยงตามมาเสมอ การลดความเสี่ยงที่ดีที่สุด เป็นการศึกษาหุ้นเข้าใจหุ้นลงลึกไปในรายละเอียด นักลงทุนก็จะลงทุนได้อย่างสบายและประสบความสำเร็จได้
โฆษณา