ถ้าไม่ทำให้เราลำบากมากนัก ช่วยแล้วไม่เดือดร้อน ช่วยได้ก็ช่วย
เพราะเราไม่รู้หรอกวันนึงเราอาจจะต้องการความช่วยเหลือจากเค้าเหมือนกัน
โฆษณา