วิจัยพบ 'นั่งนาน' เพิ่มความเสี่ยงเสียชีวิต-ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือก แนะนำให้ลดเวลานั่งนิ่งๆ ควบคู่กับการเพิ่มกิจกรรมทางกายภาพ
วารสารเจเอเอ็มเอ คาร์ดิโอโลจี (JAMA Cardiology) เผยแพร่ผลการศึกษาร่วมระดับโลก ซึ่งระบุว่าการนั่งเป็นเวลานานสัมพันธ์กับความเสี่ยงเสียชีวิตจากทุกสาเหตุและการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้น โดยกลุ่มประเทศรายได้ต่ำและรายได้ปานกลางระดับล่างพบความสัมพันธ์ดังกล่าวอย่างเด่นชัด
คณะนักวิจัยจากสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์การแพทย์จีน (CAMS) และมหาวิทยาลัยไซมอน เฟรเซอร์ ในแคนาดา ดำเนินการศึกษาร่วม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอายุ 35-70 ปี จาก 21 ประเทศ มากกว่า 100,000 คน โดยมีระยะติดตามผลเฉลี่ย 11.1 ปี
การศึกษาพบความเสี่ยงเสียชีวิตและการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด อาทิ โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย โรคหลอดเลือดสมอง และภาวะหัวใจล้มเหลว ในกลุ่มผู้เข้าร่วมที่นั่งนาน 6-8 ชั่วโมงต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12-13 เมื่อเทียบกับผู้ที่นั่งน้อยกว่า 4 ชั่วโมงต่อวัน ส่วนผู้ที่นั่งนานมากกว่า 8 ชั่วโมง มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นร้อยละ 20
ทั้งนี้ ผลการศึกษาระบุว่าการลดเวลานั่งนิ่งๆ ควบคู่กับการเพิ่มกิจกรรมทางกายภาพ มีแนวโน้มเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการลดความเสี่ยงเสียชีวิตก่อนวัยอันควร และการป่วยเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด
งานศึกษา:
ที่มา:
3 ถูกใจ
1 แชร์
1.8K รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 3
    โฆษณา