คิดว่า น่าจะทันสมัย ทำให้คนไทยมีข้อคิดที่ดี ผลิตนักคิดขึ้นได้ และสามารถแสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทุกเพศทุกวัยได้
1 ถูกใจ
102 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา