เราเปลี่ยนคนในครอบครัวไม่ได้
แต่สิ่งที่เราทำได้ชื่อมันในตัวเองครับว่าเราทำได้แล้วลงมือทำสิ่งสำคัญคือต้องปิดหูของเราเองครับไม่รับฟังเสียงที่ทำรายเป้าหมายของเราครับ
ผมเคยผ่านมาครับทุกคนบอกว่าผมทำไม่ได้ลอก แม้แต่คนที่ยืนอยู่ข้างเราที่เราคิดว่าเขาจะเชื่อใจเราที่สุด เราต้องใช้ความเชื่อของตัวเราเพื่อพิสูจน์ครับ
แสดงความคิดเห็นของคุณ...