25 มิ.ย. 2022 เวลา 16:11 • การตลาด
ถ้าคุณมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมากในงานนั้นๆและตลาดกำลังต้องการความสามารถนั้น ลาออกมาเลยค่ะ แต่ถ้าคุณเป็นแบบเรา 😅😅แบบคนทั่วไปที่ไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรพิเศษ คุณอาจจะเหนื่อยกว่าเดิมนะ นี่เตือนเลย 😑
โฆษณา