ตอนเด็ก : คงดูทีวี / อ่านหนังสือ
ตอนนี้ : เพิ่งเลิกงาน กำลังจะกลับบ้านครับ😅
โฆษณา