26 มิ.ย. 2022 เวลา 06:50 • ความคิดเห็น
ทุกอย่างในโลกนี้ล้วนมีทีมา มีเหตุและผลในตัวเอง
หลายคู่ที่เลิก หลายคู่ที่ห่าง หลายคู่ที่อยู่ด้วยกันตลอด
คนเราถ้ามีศีลเสมอกัน จะอยู่กันได้ตลอดไปครับ
โฆษณา