26 มิ.ย. 2022 เวลา 14:25 • สุขภาพ
การฝึกจิตให้มีสมาธิ แม้เพียงชั่วเวลาอันสั้นก็ถือว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่
โฆษณา