บอกไปตรงๆ ว่ารับอะไรได้ไม่ได้ พร้อมกับเหตุผล ถ้าฝ่ายนั้น ใช้การตะแบง ก็ไม่ต้องเถียง เลิกพูดไป เพราะถือว่ารับทราบแล้ว
เพราะตัวเราเองก็มีเรื่องที่ถนัดและไม่ถนัด การตอบรับทุกอย่างเข้าตัว แบกทุกอย่าง ไม่ใช่เรื่องดีในระยะยาว
1 ถูกใจ
118 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา